Privacyverklaring

Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en conform deze verklaring.

Wij wijzen u erop, dat er bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. via de communicatie via e-mail) sprake kan zijn van veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen de toegang van derden.

Hieronder informeren we u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

 

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de internetserver elke keer automatisch slechts een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de opvraag, overgedragen datahoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de website en de verbetering van onze diensten te waarborgen. Dit dient conform art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de waarborging van ons legitieme belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, dat overweegt bij de afweging van belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van het websitebezoek gewist.

In het kader van de verwerking die door ons in opdracht werd gegeven, levert een derde partij ons diensten voor het hosten en tonen van de website. Dit dient de waarborging van ons legitieme belang bij een correcte weergave van ons aanbod, dat overweegt bij de afweging van belangen. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de hiervoor bedoelde formulieren in de webshop als hieronder beschreven verzameld worden, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats binnen het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in Zwitserland of in een land van de Europese Unie / de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op onze website zogenaamde cookies. Dit dient de waarborging van ons legitieme belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, dat overweegt bij de afweging van belangen conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het beëindigen van de browsersessie (m.a.w. na het sluiten van uw browser) weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij het volgende bezoek herkend kan worden (persistente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw internetbrowser.

Wanneer u geen cookies van onze website wilt ontvangen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies afgewezen worden. U kunt tevens een melding ontvangen wanneer u een cookie ontvangt. Dit cookie kunt u dan manueel accepteren of afwijzen wanneer u de melding ontvangt. Algemeen kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies automatisch gedeactiveerd worden. Klik op de “Extra’s”-optie van uw browser of op een soortgelijke optie om dit te kunnen instellen.

Wanneer cookies niet geaccepteerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

SSL codering

Deze website maakt, vanwege veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van vertrouwelijke opvragen die u aan ons stuurt als eigenaar van de website, gebruik van een SSL-beveiliging. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser van “http://” naar “https://” wisselt. Er verschijnt bovendien een slotsymbool in de adresbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-beveiliging geactiveerd is, kunnen gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Dit dient de waarborging van ons legitieme belang bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, dat overweegt bij de afweging van belangen, conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten. Als gevolg van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter eerst afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die dit verdrag hebben ondertekend. Het IP-adres wordt zo tenminste gedeeltelijk geanonimiseerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google, die zich in de VS bevindt, overgedragen en daar afgekort.

De hoofdvestiging van Google Inc bevindt zich in de VS. Het bedrijf is gecertificeerd volgens de EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Vanwege de overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde een adequate gegevensbescherming bepaald voor bedrijven die volgens het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browser-software de betreffende instelling te activeren. Wij maken u er op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de complete omvang kunt gebruiken.

U kunt daarnaast, voor zover u niet akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens, het verzamelen van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens voor Google en de verwerking ervan door Google voorkomen door hier te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Alternatief kunt u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren. Wanneer u uw cookies wist, moet u de gekozen stap herhalen.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie hierover en over de privacyverklaring vindt u onder www.google.com/policies/privacy en https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Herroeping

Veel stappen van de gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt uw verleende toestemming herroepen wanneer er door uw specifieke situatie redenen hiertoe zijn. Stuur ons in dat geval een informele e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht op herroeping, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken. Dit is niet het geval wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van directe marketing.

 

Contact opnemen

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, over informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of over de herroeping van toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze disclaimer.