engagement-de

 FLOW duurzaamheid zwart op wit

Duurzaamheid is voor ons meer dan een trendwoord. Naar aanleiding van onze samenwerking met de klimaatbeschermingstichting myclimate laten wij regelmatig assesments uitvoeren waaruit blijkt hoe milieuvriendelijk onze producten zijn. Ook de bulb FLOW drinkfles werd onder de loep genomen. We kunnen alvast verraden: de FLOW drinkfles presteerde zeer goed.

In het meest recente duurzaamheidsverslag wordt specifiek de duurzaamheid van FLOW ten opzichte van conventionele PET-flessen bepaald. Hiervoor werd het gebruik van een FLOW-drinkfles vergeleken met het verbruik van PET-drinkflessen over een periode van vijf jaar. Zowel wat de CO2-uitstoot als de totale belasting voor het milieu betreft is de FLOW drinkfles een stuk beter.

Meer ervaren

 FLOW DRINKPAUZES DIE HET KLIMAAT TEN GOEDE KOMEN

De nieuwe bulb FLOW drinkfles maakt drinkpauzes uiterst stijlvol en uniek, maar ook duurzamer dan ooit tevoren. In het kader van ons streven naar een bewuste en zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen compenseren wij de CO2-emissie van elke geproduceerde FLOW drinkfles via een project van de Zwitserse klimaatstichting myclimate.

CO2-NEUTRAAL DANKZIJ COMPENSATIE

Bij de productie van de bulb FLOW drinkfles gebruiken we uitsluitend duurzame energie zoals waterkracht of stroom van zonnepanelen. Bovendien zorgen korte transportroutes voor een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk. Een productie geheel zonder CO2-uitstoot is helaas niet mogelijk. Daarom compenseren we de CO2, die bij de productie van de FLOW drinkfles ontstaat, via een Zwitsers myclimate-project.

MET FLOW ONTSTAAT MEER NATUUR

Het project dat we in het kader van de CO2-compensatie ondersteunen, bevindt zich in het kanton Jura, om preciezer te zijn in het district Delémont. In een bosreservaat van 174 hectare mag de natuur hier op gecontroleerde wijze haar gang gaan. Er wordt 99 jaar lang afgezien van bosbeheer en houtkap. Er ontstaat zo extra biomassa, die overeenkomstig meer CO2 opslaat, met als gevolg dat de CO2-concentratie in de lucht afneemt. Tegelijkertijd ontstaat er daardoor ook een nieuw leefgebied voor bedreigde diersoorten.

protect the planet 01
protect the planet 02

 

STERKE PARTNER VOOR HET KLIMAAT

Wij hechten veel waarde aan de bewuste omgang met het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. We ondersteunen dan ook geselecteerde klimaatprojecten van de klimaatstichting myclimate. Als non-profit stichting wil myclimate samen met partners uit het bedrijfsleven en particulieren de toekomst van de wereld vormgeven - onder andere met momenteel meer dan 100 klimaatprojecten in 30 landen. Bij twee van deze projecten zijn wij actief betrokken.<

myclimate logo weissMeer informatie

 

 WAAROM HERBRUIKBARE FLESSEN 50X BETER ZIJN DAN WEGWERPFLESSEN.

Bij Innique houden we ons voortdurend bezig met een verantwoordelijke omgang met kunststoffen en kritische discussies hierover. Wij willen er met onze producten toe bijdragen dat de hoeveelheid geproduceerde afval drastisch wordt gereduceerd. Al onze flessen zijn gemaakt voor hergebruik zodat u er bij zorgvuldig gebruik jarenlang plezier aan beleeft.

Hiervoor hebben wij in samenwerking met de klimaatstichting myclimate een onderzoek gedaan: Als je 5 jaar lang 1x per week in plaats van een PET-fles te kopen een BULB-fles vult, bespaar je meer dan 260 wegwerpflessen. Tegelijkertijd wordt er ruim 60x minder CO2 geproduceerd. Over deze hele periode gezien, belast een BULB-fles het milieu ruim 50x minder dan een wegwerpfles.

HERBRUIKBARE FLESSEN TEN OPZICHTE VAN WEGWERPFLESSEN

De milieubalans als je 5 jaar lang slechts 1x per week in plaats van een wegwerpfles te kopen een BULB-fles vult.